casdomestre

Aviso legal


CONDICIÓNS DE USO DO SITIO WEB
Estas condicións regulan o uso da web que a empresa ofrece aos usuarios da Internet. O seu uso implica que a aceptación total do usuario do compromiso xeral de actuar de conformidade coa lei. O usuario que contratos de servizos a través deste sitio web asegura que é antigo (ou sexa, polo menos 18 anos). O usuario é responsable de tratar de forma axeitada e contrasinais confidenciais que poderían ser designados a acceder determinadas áreas do sitio web, impedindo o acceso a persoas non autorizadas. O Usuario acepta ser responsable das consecuencias económicas de calquera uso deste sitio web, con ou sen o uso de claves, o usuario ou a terceiros. O Usuario recoñece que todas as informacións facilitadas por el, cando sexa necesario durante o uso do sitio son certas, completas e precisas, e se compromete a mantelo actualizado. Adquisición de bens e / ou servizos no WEB O usuario, a través deste sitio web, ten acceso a información sobre os produtos e / ou servizos, e pode facer a compra e / ou reservas para estes produtos e / ou servizos. A venda destes produtos e / ou servizos a través deste sitio web se celebrará o Galicia Villas no enderezo indicado no fondo deste documento. Fabricantes e / ou provedores de productos e / ou servizos, cando non son fabricados ou proporcionados directamente polo Galicia Villas, no ámbito das súas funcións será responsable para o cumprimento de usuario coas obrigas de conformidade coa normativa e os termos e condicións de venda de cada producto e / ou servizos adquiridos ou contratados, sen Galicia Villas asume obriga ou responsabilidade en relación aos produtos e / ou servizos non prestados directamente.

PRIVACIDADE
Información persoal recibidas poden ser incorporadas un automatizado de datos persoais, que autoriza o tratamento do mesmo para o envío de ofertas comerciais e de publicidade por calquera medio (correo, teléfono, fax correo, ou outros medios) propio ou terceiras partes para a e as limitacións da Lei 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos Persoais e demais lexislación aplicable. Os usuarios son informados do seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, en todo, en relación aos datos persoais de conformidade coa Lei pode exercer ese dereito, indo, persoalmente, ou escribindo ao noso correo electrónico. O uso de cookies (datos de texto almacenados no ordenador do usuario) está asociado só con un usuario anónimo e ordenador, e non proporcionan as referencias a partir do cal o nome de usuario. Grazas aos cookies, é posíbel recoñecer os usuarios rexistrados, sen ter que rexistrar cada vez que acceder as áreas e servizos reservados exclusivamente a eles. Os usuarios teñen a posibilidade de impedir a xeración de cookies, seleccionando a opción axeitada no seu navegador.

DEREITOS DE AUTOR E MARCAS E SOFTWARE
Todo o contido desta web (incluíndo, sen limitación de texto, gráficos, logotipos, iconas, imaxes, arquivos de audio e software) están protexidos pola lexislación nacional e internacional de propiedade intelectual. Estes datos se almacenan para exhibición na rede dentro de unha base de datos creado especialmente para multicompartida esta tarefa, e cuxo propietario é o único autor e Publicacións dimensional España SL Como o propietario da base de datos, debido a características técnicas e operativos da mesma, dimensional Publicacións España SL En ningún caso, non vai entregar os datos para empresas de fóra Galicia Villas, nin Vilas de Galicia propia, limitada á destrución de datos e contidos relacionados co seu sitio web se fai iso Galicia Villas necesario. Todo o software utilizado na web do Galicia Villas, ou dos seus provedores de software e está protexido polas leis nacionais e internacionais de propiedade intelectual. Está prohibido calquera uso dos contidos deste sitio web, incluíndo reprodución, modificación, distribución, transmisión, despois da publicación, exposición ou representación total ou parcial do mesmo.

Uso da web
Este sitio web é exclusivamente para uso persoal dos membros. Que prohibe a modificación, reprodución, copia, distribución, venda, revenda e outras formas de explotación comercial ou non. Vostede está de acordo en non usar este sitio para calquera outra actividade ilegal ou prohibido. En particular, o usuario acepta sitio para só usar o sitio para ti e para os produtos e / ou servizos adquiridos a través da web será para uso ou consumo ou persoas en nome das que está legalmente autorizado para actuar. O usuario non pode revender produtos ou servizos adquiridos a través do sitio web para outros.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE
Galicia Villas ofrece esta web como é, poden conter imprecisións ou erros. Galicia Villas ofrece ningunha garantía de ningún tipo sobre o funcionamento do sitio web, a información, contidos, software, materiais ou produtos incluídos. Dentro da web poden ser ligazóns (enlaces) a outras páxinas para as cales Galicia Villas non ten control e cuxo contido non pode ser responsable. A inclusión de enlaces a outros sitios non implica que promova, avala, garanta ou recomende este sitio. Os enlaces que inclúen referencias web son ofrecidos só como información, sen ningunha avaliación dos propietarios de contido ou servizos ou produtos ofrecidos por eles. Na medida permitida pola lexislación aplicable, Vilas Galicia está exenta de calquera garantía, incluíndo entre outras, as garantías de comercialización e adecuación a un propósito particular. Tampouco será responsable por danos de calquera especie do uso deste sitio web, incluíndo directos e indirectos. Galicia Villas non asume ningunha responsabilidade pola falta de veracidade, actualización e precisión dos datos ou información sobre ofertas, produtos e / ou servizos, prezos, características e outros datos relevantes e produtos de información e / ou servizos ofrecidos na web provedores e / ou fabricantes. Do mesmo xeito, se exime de calquera responsabilidade polo fracaso ou cumprimento defectuoso por provedores / fabricantes de obrigas de conformidade coa normativa actual e os termos e condicións de venda de cada producto e / ou servizos contratada a través da web Se houbese deficiencias nos produtos e / ou servizos adquiridos a partir web por caso fortuíto ou non solucionáveis ​​por Vilas Galiza, ou se é imposible cumprir calquera dos servizos acordados, o cliente renuncia a calquera reclamación contra Galicia vivendas para estas deficiencias ou fracaso, a non ser que sexa demostrada a falta de dilixencia profesional.

LEI E XURISDICIÓN
As condicións xerais, e calquera relación entre vostede e Galicia Villas son rexidos pola lei española. Fracaso dalgunhas ou todas estas condicións resultarán na resolución da relación contractual. Ambas as partes, con renuncia expresa a calquera outro foro que se poden aplicar, suxeitas á xurisdición exclusiva dos tribunais da provincia en que Galicia é Villas. Galicia Villas resérvase o dereito a efectuar modificacións en calquera momento na páxina web, e nestas condicións. Galicia VillasEnderezo

AVISO LEGAL
Galicia Villas quere chegar a través deste texto cales son os criterios e regras seguidas en relación ao uso de datos persoais para calquera usuario, libre e voluntariamente achegar a través do seu sitio web corporativo. Ten tamén o obxectivo de informar os nosos conformidade coa Lei de Propiedade Intelectual (LPI) ea LSSI (Lei sobre a Sociedade da Información). Galicia Villas adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos pola Lei 15/1999 do 13 de decembro de datos persoais (PPD) e os seus regulamentos de execución. Os criterios e regras, é dicir, a Política de Protección de Datos adoptada pola Galicia Villas, poden variar ao longo do tempo debido a posibles cambios lexislativos ou os criterios utilizados pola Axencia de Protección de Datos. Calquera cambio que se poidan producir neste sentido, serán comunicados a través desta páxina. Os datos obtidos por Vilas Galicia a través dos formularios no seu sitio web serán incorporados a un ficheiro automatizado e serán tratados. A finalidade da recollida e tratamento dos datos é só facer unha xestión correcta e entrega dos servizos ofrecidos por Vilas Galicia para clientes e provedores. O enchido de formularios ou enviando correos electrónicos ou outras comunicacións ao noso sitio web implica o consentimento do usuario do explícito para o tratamento de datos persoais Galicia Villas. Os datos persoais proporcionados a Galicia Villas a través da súa páxina web non serán facilitados a calquera empresa, e só se emprega para cumprir coas obrigas contractuais con clientes e provedores. Galicia Villas tomou niveis de seguridade axeitados para os datos almacenados e tratados. Ademais, Vilas Galicia ten instalados todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade dos datos, evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos mesmos. Quen quere, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de acordo co disposto na Lei 15/1999 do 13 de decembro de datos persoais (Lei) e outros regulamentos aplicables, por enviar unha petición asinado por escrito, incluíndo o seu nome e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, que solicitou o exercicio destes dereitos que quere para o noso enderezo postal, claramente indicado na sección Contacto da páxina Web Este servizo será gratuíto para o solicitante. Toda a información e programas aquí descritos son destinados para a aplicación efectiva dos dereitos consagrados no artigo 31 RD / 1 / 1996, aprobando o texto revisado da Lei de Propiedade Intelectual (LPI), especialmente referencia ao artigo 31,2 LPI e de acordo coa afirmación no artigo 100,2 da presente lei. Todas as imaxes, marcas, abreviaturas, etc. excepto para o noso propio logotipo e marcas rexistradas pertencen aos seus respectivos propietarios e só facer uso deles como un compromiso e / ou como unha expresión de hoxe, segundo autorizado polo artigo 32 e 33 LPI. Ten en conta que o deseño, as fontes e as ventás aparecen neste sitio están suxeitos a dereitos de autor e do copyright, reservados para que, baixo todos os dereitos e reproducida en todo ou en parte. O principal obxectivo do LSSI suxire un ficheiro informatizado de datos persoais a nivel de rede en España, a Lei Orgánica de Protección de Datos no Título IV, capítulo I define arquivos como públicas, xa que é unha base de datos informatizado dos datos persoais a nivel de rede tamén debe ser controlado pola Axencia de Protección de Datos de España, sendo independente do goberno. Puntos expostos e para cumprir cos requisitos da LSSI e non impiden a aplicación da presente lei, a Web deste sitio pode enviar información das súas informacións persoais a calquera persoa ou entidade que teña un desenvolvemento directo e legal da Arte . 4.1 da Lei de Protección de Datos. Datos persoais só poden ser recollidos para o tratamento e sometidos a tal tratamento, no seu caso, pertinentes e non excesivos en relación ao alcance e específicas, explícitas e lexítimas para que foron obtidos. O Webmaster desta web e tratar de impedir o uso non autorizado dos seus datos persoais por terceiros actuando baixo a Lei de Protección de Datos, e quero coñecer as obrigacións da LSSI. Cando un usuario accede esta web, o ordenador onde a páxina web é aloxado recoñece automaticamente a dirección IP que se lle atribúe ao ordenador facer a conexión, a data ea hora que entrou, a data ea hora a conexión caeu, e que partes da páxina web foi movido. É necesario que o ordenador onde a web aloxado esta información no ordenador do usuario, debe ser capaz de comunicarse con el para enviar os datos solicitados polo usuario a través do navegador e pode velo na súa pantalla. Así, é posible que Vilas Galiza pode atopar información persoal do usuario como nome, enderezo, teléfono, etc. se non o usuario que os ofreza. O ordenador onde está aloxado este sitio usa cookies. As cookies son pequenos arquivos que o servidor Web envía o ordenador do usuario, pero non proporcionan ningunha información sobre o seu nome ou outros datos persoais da mesma. Pode configurar o seu navegador para notificarlle lo que a súa pantalla terá unha cookie. Para máis información, consultar o menú de axuda do seu navegador. Se vostede decide que o seu ordenador non recibe todas as cookies que será enviado, esta non impedirá pode acceder a información dende este sitio web.